Pilluminati

Avaa silmäsi. Olemme kaikkialla.

Oletko ihminen?

Arvostatko henkilöitä heidän tekojensa vuoksi?

Kiinnostaako hyväsisarushengen vaaliminen?

Vituttavatko saunasuhmurointi, sopupelit tai sisäsiittoiset runkkuringit?

Haluatko muiden tietävän, että ajattelet näin?

Jos vastasit ylläoleviin kysymyksiin kyllä, tervetuloa Pilluminatiin.

Pilluminati on naiseutta tukeva verkosto, johon voi halutessaan kuulua kuka tahansa kekkuli tai hahmonen. Pillu ole biologiaa vaan mielentila.


PILLUMINATIN SÄÄNNÖT:

§

Tue kaikenlaista tyttöyttä ja naiseutta.

(mom. Tuenantamiesperiaatteen mukaisesti tukemisen lähtökohtana on teko. Teon voi perinteisen käsityksen tehdä vain ihminen, joskin myös muiden oikeussubjektien, kuten oikeushenkilön tuenanto on periaatteessa mahdollinen. Tuelta edellytetään lisäksi sitä, että se on tahdottua toimintaa, ei esim. pelkkä refleksi. Tukeen voi osallistua myös välillisenä tekijänä käyttämällä toista henkilöä välikappaleenaan. Tukemiseen osallisten suhde tukeen voi olla myös tekijäntointa etäisempi, nimittäin avunanto tai yllytys tukeen. Näissä tapauksissa puhutaan joskus ns. varsinaisesta osallisuudesta. Avunantoa on tukemisen edistäminen neuvolla, toiminnalla tai kehotuksella joko ennen tekoa tai sen jälkeen. Avunanto voi olla joko fyysistä tai psyykkistä edistämistä. Joissakin tilanteissa voi olla vaikeaa vetää rajaa avunannon ja varsinaisen tukikumppanuuden välille. Tilannetta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota joko täytäntöönpanotoimen toteuttamiseen tai edistämisen merkitykseen koko tukisuunnitelman toteutumisen kannalta. Yllyttäjää voidaan luonnehtia tukemisen henkiseksi alkuunpanijaksi.)


SHOP

Kun pukeudut tähän paitaan, sitoudut tukemaan ja toimimaan.

Kun näet tämän paidan, tiedät, että sen kantaja tukee sinua.

Aina.

Jos et voi hankkia tätä paitaa, tee oma. Tärkeintä on, että olet osa Pilluminatia.

Tue ja toimi.
#pilluminati

Haluan vastaanottaa Pilluminatin sisaruskunnan salaisuuksia tulevaisuudessa.

Pilluminatin sisaruskunnan puolesta:
Bosslady
Suurvisiiri
Ylipapitar


PilluminΛti on kaikkialla.


Haluan vastaanottaa Pilluminatin sisaruskunnan salaisuuksia tulevaisuudessa: